Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

dudzia
12:20
0279 b394 500
Reposted fromPigletandpooh Pigletandpooh viawolalabym wolalabym
dudzia
12:18
7541 712a 500
"Ch...owa Pani Domu"
12:17
6986 31f4
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viawolalabym wolalabym
dudzia
12:16
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viawolalabym wolalabym
dudzia
12:11
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viadoubleespresso doubleespresso

November 23 2017

dudzia
00:13
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
dudzia
00:12
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"

November 21 2017

21:45

October 18 2017

dudzia
20:40
2598 3bad
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianataliana nataliana
dudzia
20:39
trochę tak. 
Reposted frompanimruk panimruk vianataliana nataliana
dudzia
20:37
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir vianataliana nataliana
dudzia
20:37
2089 3c24
Reposted fromvaseys vaseys vianataliana nataliana
dudzia
20:34
6964 883d 500
Reposted fromoll oll vianataliana nataliana
dudzia
20:30
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
dudzia
20:28
dudzia
20:28
1040 11cc
Reposted fromaletodelio aletodelio vianataliana nataliana
dudzia
20:27
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours vianataliana nataliana
dudzia
20:22
1870 ce5e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianataliana nataliana
dudzia
20:21
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming

March 30 2017

dudzia
21:11
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl