Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

dudzia
22:33
Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że Cię znam.
— Artur Rojek- Syreny
Reposted fromolakocie olakocie vianataliana nataliana
dudzia
22:33
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze vianataliana nataliana
dudzia
22:33

"Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców".

— Marek Hłasko
Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt
dudzia
22:32
7087 2939

March 03 2017

dudzia
22:59
2395 06bf 500
Reposted fromnutt nutt
dudzia
22:56
(...) życie wtedy ma sens, gdy człowiekowi nie starcza dnia na wszystkie zajęcia.
— Aleksander Sołżenicyn – Oddział chorych na raka.
Reposted fromnutt nutt
dudzia
22:51
5300 c3c4 500
Reposted fromfrotka frotka
dudzia
22:48
5133 c5af 500
Reposted fromupinthesky upinthesky
dudzia
22:46
Play fullscreen
WE ACCEPT THE LOVE WE THINK WE DESERVE...

March 01 2017

dudzia
22:19
dudzia
21:31
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viablamecoco blamecoco

February 19 2017

dudzia
14:13
dudzia
14:12
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
dudzia
14:12
If you could give one piece of advice, what would it be?"
"Be in love."
"How many times have you been in love?"
"Once.
— Humans of New York
dudzia
14:11
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viagoraca-czekolada goraca-czekolada
dudzia
14:10
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
dudzia
14:10
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
dudzia
14:10
5883 98d7
dudzia
14:10
Reposted frombluuu bluuu viagoraca-czekolada goraca-czekolada
dudzia
14:09
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viagoraca-czekolada goraca-czekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl