Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

dudzia
20:40
2598 3bad
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianataliana nataliana
dudzia
20:39
trochę tak. 
Reposted frompanimruk panimruk vianataliana nataliana
dudzia
20:37
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir vianataliana nataliana
dudzia
20:37
2089 3c24
Reposted fromvaseys vaseys vianataliana nataliana
dudzia
20:34
6964 883d 500
Reposted fromoll oll vianataliana nataliana
dudzia
20:30
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
dudzia
20:28
dudzia
20:28
1040 11cc
Reposted fromaletodelio aletodelio vianataliana nataliana
dudzia
20:27
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours vianataliana nataliana
dudzia
20:22
1870 ce5e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianataliana nataliana
dudzia
20:21
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming

March 30 2017

dudzia
21:11
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaAmere Amere

March 26 2017

20:46
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viablackheartgirl blackheartgirl
dudzia
20:38
dudzia
20:38
9000 65aa
Reposted fromskrzacik skrzacik viamainstage mainstage
dudzia
20:38
8301 6575
Mickiewicz
dudzia
20:36
5534 cbe7 500
Reposted fromkoloryzacja koloryzacja

March 21 2017

dudzia
22:33
Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że Cię znam.
— Artur Rojek- Syreny
Reposted fromolakocie olakocie vianataliana nataliana
dudzia
22:33
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze vianataliana nataliana
dudzia
22:33

"Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców".

— Marek Hłasko
Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl