Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

dudzia
14:13
dudzia
14:12
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
dudzia
14:12
If you could give one piece of advice, what would it be?"
"Be in love."
"How many times have you been in love?"
"Once.
— Humans of New York
dudzia
14:11
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viagoraca-czekolada goraca-czekolada
dudzia
14:10
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
dudzia
14:10
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
dudzia
14:10
5883 98d7
dudzia
14:10
Reposted frombluuu bluuu viagoraca-czekolada goraca-czekolada
dudzia
14:09
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viagoraca-czekolada goraca-czekolada

June 11 2015

20:32
1574 1b58
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaeatglitterr eatglitterr
dudzia
20:17
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viadoubleespresso doubleespresso
dudzia
20:17
dudzia
20:15
20:15
dudzia
20:14
8456 dd2e 500
czas poplątał kroki,
jest łagodny i beztroski,

ma zielone kocie oczy

tak samo jak Ty
dudzia
20:14

June 08 2015

dudzia
21:21
5528 f733
Reposted fromnyaako nyaako viagoraca-czekolada goraca-czekolada

May 30 2015

20:04
6999 e90f
Reposted frompupuch pupuch viadoubleespresso doubleespresso
dudzia
19:35
dudzia
19:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl